Mobil App

Jeres helt egen mobil app, som indeholder billetsalg og sæsonkort og kan benyttes til både adgangskontrol, betaling og meget mere – en værdifuld kanal til jeres kunder.